Languages

   Download App

Archived Tenders 2020

Archived Tenders 2020

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
61 श्री साईबाबा रुग्णालयातील वॉर्ड /ओ टी मधील खिडकी व पार्टीशन करीत पडदे बसवून मिळणे बाबत दरपत्रक Quotation 07/01/2020 PDF
62 नवीन दूरध्वनी यंत्रणेचा ठिकाणीचे सेर्व्हरला मैण्टिनान्स फ्री अर्थिंगचे काम Quotation 06/01/2020 PDF
63 Quotation for purchase of Laboratory Chemical for Shri Saibaba & Shri Sainath Hospital, Shirdi. Quotation 30/12/2019 PDF
64 नवीन टायर खरेदी कामी दरपत्रके मागविणेचे पत्र Quotation 30/12/2019 PDF
65 Regarding Quotation for Spare Part of R/o Plant Quotation 27/12/2019 PDF
66 संस्‍थानचे श्री साईबाबा इंग्लिश मिडीयम स्‍कुल,शिर्डी शैक्षणिक वर्ष २०१९ -२० करीता शालेय साहित्‍य खालीप्रमाणे कागद छपाई करुन खरेदी करावयाचे असून त्‍याकरीता बंद काटेशन / दरपत्रक मागविण्‍यात येत आहे. Quotation 27/12/2019 PDF
67 नविन कार्डीयाक रुग्‍णवाहिका खरेदी कामी दरपत्रके मागविणेचे पत्र Quotation 27/12/2019 PDF
68 नविन कार्डीयाक रुग्‍णवाहिका खरेदी कामी दरपत्रके मागविणेचे पत्र Quotation 27/12/2019 PDF
69 LED video wall on rental basis Quotation 25/12/2019 PDF
70 Sealed Quotation are Invited for Supply & installing CCTV Camera and other equipments 25/12/2019 PDF
71 Quotation for Renewal of Trend Micro Antivirus Quotation 14/12/2019 PDF
72 E-Tender invited for supply of Cow Ghee E-Tender 13/12/2019 PDF Click
73 Supply of Hydraulic pallet truck Quotation 13/12/2019 PDF, PDF
74 Re-E -tenders are invited from reputed Manufacturers as well as their authorized dealers for the supply of Re E-Tender 13/12/2019 PDF, PDF, PDF, PDF Click
75 संस्‍थान वाहनांकरीता नविन बॅटरी खरेदीचे वार्षिक दर निश्चिती कामी दरपत्रक Quotation 12/12/2019 PDF