Languages

   Download App

मा. ना. श्री. रामदास आठवले, केंद्रिय राज्‍यमंत्री, सामाजिक न्‍याय आणि सबलीकरण यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

मा. ना. श्री. रामदास आठवले, केंद्रिय राज्‍यमंत्री, सामाजिक न्‍याय आणि

मा. ना. श्री. रामदास आठवलेकेंद्रिय राज्यमंत्रीसामाजिक न्याय आणि सबलीकरण यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्थानचे प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम हुलवळे उपस्थित होते.

 

मा. ना. श्री. रामदास आठवलेकेंद्रिय राज्यमंत्रीसामाजिक न्याय आणि सबलीकरण यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांचा सत्कार करताना संस्थानचे प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम हुलवळे.

Undefined
Monday, February 5, 2024 - 10:15