Languages

   Download App

Accomodations

Accomodations

Undefined

शिर्डी –

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने यावर्षी सोमवार दिनांक १५ जुलै २०१९ ते बुधवार दिनांक १७ जुलै २०१९ या कालावधीत आयोजित केलेल्‍या श्री गुरुपौर्णिमा उत्‍सवामध्‍ये रुपये ०४ कोटी ५२ लाख इतकी देणगी प्राप्‍त झाली असल्‍याची माहिती संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी दिली

श्री.मुगळीकर म्‍हणाले, सोमवार दिनांक १५ जुलै २०१९ ते बुधवार दिनांक १७ जुलै २०१९ याकालावधीत आयोजित केलेल्‍या श्री गुरुपौर्णिमा उत्‍सवामध्‍ये एकूण रुपये ०४ कोटी ५२ लाख देणगी प्राप्‍त झाली असून यामध्‍ये दक्षिणापेटी मोजणी रुपये ०२ कोटी १२ लाख ९९ हजार १५८, देणगी काऊंटर ०१ कोटी ०७ लाख ०३ हजार ३५१ रुपये, डेबीट-क्रेडीट कार्ड, ऑनलाईन, चेक-डी.डी., मनी ऑर्डर देणगी आदीव्‍दारे रुपये ०१ कोटी ०३ लाख ०८ हजार १८० रुपये, सोने ६४५.०१५ ग्रॅम रक्‍कम रुपये १८ लाख ८७ हजार व चांदी ५०३२ ग्रॅम रक्‍कम रुपये ०१ लाख ३० हजार, १७ देशांचे परकिय चलन अंदाजे रुपये ०८ लाख ९४ हजार ४४४.५० यांचा समावेश आहे.

श्री गुरुपौर्णिमा उत्‍सवाच्‍या कालावधीत ०१ लाख ८६ हजार ७८३ साईभक्‍तांनी साईदर्शनाचा लाभ घेतला. यामध्‍ये टाइम बेस, जनसंपर्क कार्यालय व ऑनलाईन या सेवांचा समावेश असून ऑनलाईन व सशुल्‍क दर्शन आरती पासेस व्‍दारे ६७ लाख ४५ हजार रुपये प्राप्‍त झालेले आहे. तसेच उत्‍सव कालावधीमध्‍ये श्री साईप्रसादालयामध्‍ये ०२ लाख ५४१ साईभक्‍तांनी प्रसाद भोजनाचा लाभ घेतला तर दर्शन रांगेतुन ०२ लाख १० हजार ४०० साईभक्‍तांना मोफत बुंदी प्रसाद पाकीटांचे वाटप करण्‍यात आले. या कालावधीत ०१ लाख ७८ हजार १४६ प्रसादरुपी लाडू पाकीटांची विक्री करण्‍यात आली. तसेच श्री साईप्रसाद निवासस्‍थान, साईबाबा भक्‍तनिवासस्‍थान, व्‍दारावती निवासस्‍थान, साईआश्रम भक्‍तनिवास व साईधर्मशाळा येथे ४९ हजार ५५४ साईभक्‍तांची निवासाची व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली. तर अतिरिक्‍त निवास व्‍यवस्‍थेकरीता उभारण्‍यात आलेल्‍या मंडपामध्‍ये सुमारे ०५ हजार ८१९ साईभक्‍तांची निवासाची व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली. तसेच साईधर्मशाळा येथे ४० पालख्‍यांची निवास व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली असल्‍याचे श्री.मुगळीकर यांनी सांगितले.

News Date: 
Thursday, July 18, 2019