Languages

   Download App

हैद्राबाद येथील देणगीदार साईभक्‍त श्री.एम.राजेंद्र रेडडी यांनी २१४.४५ ग्रॅम वजनाचे ०९ लाख ९८ हजार ४७९ रुपये किंमतीचे तीन नग सोन्‍याचे फुले श्री साईबाबा संस्‍थानला देणगी स्‍वरुपात दिले

हैद्राबाद येथील देणगीदार साईभक्‍त श्री.एम.राजेंद्र रेडडी यांनी २१४.४५ ग्रॅम वजनाचे

हैद्राबाद येथील देणगीदार साईभक्‍त श्री.एम.राजेंद्र रेडडी यांनी २१४.४५ ग्रॅम वजनाचे ०९ लाख ९८ हजार ४७९ रुपये किंमतीचे तीन नग सोन्‍याचे फुले श्री साईबाबा संस्‍थानला देणगी स्‍वरुपात दिले. सदरची देणगी स्विकारताना संस्‍थानच्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी भाग्‍यश्री बानायत. याप्रसंगी प्रशासकीय अधिकारी तथा मुख्‍यलेखाधिकारी कैलास खराडे, मंदिर विभाग प्रमुख रमेश चौधरी व देणगी साईभक्‍त उपस्थित होते. 

Undefined
हैद्राबाद येथील देणगीदार साईभक्‍त श्री.एम.राजेंद्र रेडडी यांनी २१४.४५ ग्रॅम वजनाचे ०९ लाख ९८ हजार ४७९ रुपये किंमतीचे तीन नग सोन्‍याचे फुले श्री साईबाबा संस्‍थानला देणगी स्‍वरुपात दिले. सदरची देणगी स्विकारताना संस्‍थानच्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी भाग्‍यश
Thursday, September 15, 2022 - 10:15
Donation Live Darshan