Languages

   Download App

मा.ना.श्री. बिप्‍लप कुमार देव, खासदार राज्‍यसभा व माजी मुख्‍यमंत्री त्रिपुरा राज्‍य आणि प्रभारी बीप हरियाणा प्रदेश यांनी घेतले श्री साईबाबांचे दर्शन.

मा.ना.श्री. बिप्‍लप कुमार देव, खासदार राज्‍यसभा व माजी मुख्‍यमंत्री त्रिपुरा

फोटो नंबर ०१मा.ना.श्री. बिप्लप कुमार देव, खासदार राज्यसभा व माजी मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्य आणि प्रभारी बीप हरियाणा प्रदेश यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

फोटो नंबर ०२) मा.ना.श्री.बिप्लप कुमार देव, खासदार राज्यसभा व माजी मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्य आणि प्रभारी बीप हरियाणा प्रदेश यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांचा सत्कार करताना संस्थानचे प्र.मंदिर विभाग प्रमुख रमेश चौधरी.

Undefined
मा.ना.श्री. बिप्‍लप कुमार देव, खासदार राज्‍यसभा व माजी मुख्‍यमंत्री त्रिपुरा राज्‍य आणि प्रभारी बीप हरियाणा प्रदेश यांनी घेतले श्री साईबाबांचे दर्शन.
Monday, May 8, 2023 - 09:45