Download App

News

News

भजन संध्‍या कार्यक्रम

October 14th, 2018

शिर्डी -

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने श्री साईबाबांच्‍या समाधी शताब्‍दी महोत्‍सवाच्‍या निमित्‍ताने दिनांक १५ ऑक्‍टोबर २०१८ रोजी आयोजित करण्‍यात आलेल्‍या संस्‍थानचे माजी अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष, विश्‍वस्‍त, कार्यकारी अधिकारी, उपकार्यकारी अधिकारी, मुख्‍य लेखाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, अधिक्षक व कर्मचारी यांचे संमेलनानिमित्‍त श्रीमती वैशाली भैसने-माडे, मुंबई यांचा भजन संध्‍या कार्यक्रम आयोजित करण्‍यात आला असल्‍याची माहिती संस्‍थानच्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रूबल अग्रवाल यांनी दिली.

श्रीमती रुबल अग्रवाल म्‍हणाल्‍या, श्री साईबाबांच्‍या समाधीस १८ ऑक्‍टोबर २०१८ रोजी शंभर वर्ष पुर्ण होत असून श्री साईबाबा संस्‍थानच्‍या वतीने समाधीचा शताब्‍दी सोहळा दिनांक ०१ ऑक्‍टोबर २०१७ ते दिनांक १८ ऑक्‍टोंबर २०१८ या कालावधीत साजरा करण्‍यात येत आहे. हा श्री साईबाबा समाधी शताब्‍दी सोहळा अविस्‍मरणीय व्‍हावा या याउद्देशाने दिनांक १५ ऑक्‍टोबर २०१८ रोजी सायं. ०७.०० ते रात्रौ ०८.०० यावेळेत श्री साईबाबा समाधी शताब्‍दी मंडप येथे संस्‍थान व्‍यवस्‍थापन समितीचे माजी अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष, विश्‍वस्‍त, कार्यकारी अधिकारी, उपकार्यकारी अधिकारी, मुख्‍य लेखाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, अधिक्षक व कर्मचारी यांचे संमेलन कार्यक्रमानिमित्‍त श्रीमती वैशाली भैसने-माडे, मुंबई यांचा भजन संध्‍या कार्यक्रम आयोजित करण्‍यात आलेला आहे.

तसेच मंगळवार दिनांक १६ ऑक्‍टोबर २०१८ रोजी रात्रौ ७.३० ते १०.०० यावेळेत श्री साईबाबा समाधी शताब्‍दी मंडप येथे श्री.मधुसूदन भुवड, मुंबई यांचा भजन संध्‍या कार्यक्रम आयोजित करण्‍यात आला असल्‍याचे ही श्रीमती अग्रवाल यांनी सांगितले.

Recent News