Languages

   Download App

Press Media

Press Media

श्री.सदाभाऊ खोत, कृषी, फलोत्पादन आणि पणन राज्‍यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

February 5th, 2018

श्री.सदाभाऊ खोत, कृषी, फलोत्पादन आणि पणन राज्‍यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.यावेळी संस्‍थानचे उपकार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप आहेर उपस्थित होते.

Recent Press & Media