Languages

  Download App

Tender Archived - 07/2024

Tender Archived - 07/2024

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
2041 Adevertisement of "APPOINTMENT OF STATUTORY AUDITORS F.Y. 2017-18" E-Tender 28/03/2018 PDF
2042 Quotation Invited for L P Gas Stove spare parts Quotation 28/03/2018 PDF
2043 Quotation for Purchase of Bi-Ventricular Pacemaker for Shri Saibaba Hospital, Shirdi 28/03/2018 PDF
2044 संस्‍थानकरीता Toyota कंपनीचे Innova Crysta 2.4 ZX MT (6+1 Seter) मॉडेलची ०२ वाहने खरेदी कामी Quotation 28/03/2018 PDF
2045 Purchase of Electronic ballest Quotation 27/03/2018 PDF
2046 Construction of Skywalk (Foot Over bridge) on “Design and Build basis” near Gate no.01 on Ahmednagar Manmad Highway at Shirdi. Re E-Tender 24/03/2018 PDF
2047 Purchase of 12 Volt 65 AH Battery Quotation 24/03/2018 PDF
2048 PURCHASE OF FULLY AUTOMATIC BIO-CHEMISTRY ANALYSER MACHINE FOR SHRI SAIBABA HOSPITAL, SHIRDI E-Tender 23/03/2018 PDF
2049 PURCHASE OF DEEP FREEZER FOR SHRI SAINATH BLOOD BANK, SHIRDI E-Tender 23/03/2018 PDF
2050 संस्थान वाहनाचे वेग नियंत्रक नूतनीकरण करणे कमी दरपत्रक देणे बाबत Quotation 23/03/2018 PDF
2051 Rate quotation required for Mahindra & Mahindra "Bolero Plus" Model Quotation 23/03/2018 PDF
2052 श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डी करीता आयशर कंपनीच्‍या 12.12 K STAR LINE STAFF BUS 50+1 BS-IV या मॉडेलच्‍या १५ (पंधरा) बस खरेदी कामी कंपनीचे अधिकृत वितरक, उत्‍पादक कंपनी यांचेकडून ऑनलाईन ई-निविदा मागविण्‍यात येत आहेत. E-Tender 23/03/2018 PDF
2053 श्री साईबाबा संस्थानचे बगीचा विभागाकरिता साई आश्रम, साई धर्मशाळा व साईसहवास इमारत परिसरात ओपन जिम ( खुली व्यायामशाळा) सुरु करणेकामी पुरवटादाराक,वितरक,नामांकित उत्पादक कंपन्यां यांच्याकडून ओंलीने ई-निविदा मागविण्यात येत आहे E-Tender 22/03/2018 PDF
2054 श्री साईबाबा संस्थानचे पाणीपुरवठा विभागाकरिता प्लुम्बिंग साहित्य खरीदी करणे बाबत E-Tender 22/03/2018 PDF
2055 APPOINTMENT FOR INTERNAL AUDITORS Open-Tender 21/03/2018 PDF