Languages

   Download App

Daily Programme

Daily Programme

The daily worship programme at Sai Temple at Shirdi

 • मंदीर उघडेलमंदीर उघडेल

  04.00 वा. (पहाटे)
 • भूपाळी रेकॉर्डभूपाळी रेकॉर्ड

  04.15 वा. (पहाटे)
 • काकड आरतीकाकड आरती

  04.30 वा. (पहाटे)
 • साईबाबा मंदिरात भजनसाईबाबा मंदिरात भजन

  05.00 वा. (पहाटे)
 • श्रींना¸ मंगल स्नानश्रींना¸ मंगल स्नान

  05.05 वा. (सकाळी)
 • शिरडी माझे पंढरपूर आरतीशिरडी माझे पंढरपूर आरती

  05.35 वा. (सकाळी)
 • दर्शन प्रांरभदर्शन प्रांरभ

  05.40 वा. (सकाळी)
 • द्वारकामाईमध्ये तांदूळ आणि तूप बरोबर धुनी पूजाद्वारकामाईमध्ये तांदूळ आणि तूप बरोबर धुनी पूजा

  11:30 वा.
 • माध्यान्ह आरतीमाध्यान्ह आरती

  12.00 वा. (दुपारी)
 • प्रवचन किंवा पुराणप्रवचन किंवा पुराण

  04.00 वा. (दुपारी)
 • धूपारतीधूपारती

  सूर्यास्ताच्या वेळी.
 • भजन-कीर्तन-गायन इत्यादीभजन-कीर्तन-गायन इत्यादी

  09.00 ते 9.45 वा. (रात्री)
 • शेजारतीशेजारती

  10.30 वा. (रात्री)