Languages

   Download App

Notice

Notice

क्रमांक Title कालावधी Download
1 Legal action will be taken against those who publish fictitious / false information regarding the name and biography of Shri Sai Baba. Download
2 Regarding Lost articles Download
3 अनुकंपा प्रतीक्षा यादी Download
4 Devotee’s List for Shri Sai baba Aarti – Clothes. For The Month of September-2022 02/10/2022 Download
5 मालमत्‍ता विभागास सल्‍लागार कंत्राटी पध्‍दतीने नेमणूक करणे आहे. 07/10/2022 Download
6 Devotee’s List for Shri Sai baba Aarti – Clothes. For The Month of October-2022 03/11/2022 Download
7 प्रथा परंपरेप्रमाणे ग्रहणामुळे दैनंदिन कार्यक्रमात बदलाबाबत... 31/12/2022 Download
8 श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांना महत्वाच्या प्रकल्पांचे शासनमान्य संस्थाकडून  मुल्यांकन करुन घ्यावयाचे आहे 15/10/2022 Download
9 Devotee’s List for Shri Sai baba Aarti – Clothes. For The Month of November-2022 31/12/2022 Download
10 शिल्‍लक दैनंदिनींचा संपूर्ण लॉट विक्री Download
11 Devotee’s List for Shri Sai Baba Aarti – Clothes. For The Month of December-2022 02/01/2023 Download
Donation Live Darshan