Languages

   Download App

News

News

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने श्रीं चे दर्शनासाठी येणा-या भाविकांना प्रसादरुपी बुंदीच्‍या लाडू पाकीटांची विक्री दिनांक २० मार्च २०२१ रोजी पासुन सुरूवात करण्‍यात येणार असून गेट नंबर ०४ व हनुमान मंदिराशेजारील साई कॉम्‍प्‍लॅक्

श्री साईबाबा संस्‍थानच्‍या मार्फत सन १९९० पासुन श्री क्षेत्र शिर्डी येथे येणारे साईभक्‍तांना तिरुपती देवस्थानाच्‍या धर्तीवर साजुक तुपातील व खिसमीस, काजू, बदाम, विलायची आदिंचा समावेश करुन बुंदीच्‍या लाडूची प्रसाद स्‍वरुपात विक्री केली जाते. जगभरात, देश व र

March 20th, 2021

शिर्डी -

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने श्रीं चे दर्शनासाठी येणा-या भाविकांना प्रसादरुपी बुंदीच्‍या लाडू पाकीटांची विक्री दिनांक २० मार्च २०२१ रोजी पासुन सुरूवात करण्‍यात येणार असून गेट नंबर ०४ व हनुमान मंदिराशेजारील साई कॉम्‍प्‍लॅक्‍स येथे लाडू विक्री काऊंटर सुरु करण्‍यात आलेले आहे.

श्री साईबाबा संस्‍थानच्‍या मार्फत सन १९९० पासुन श्री क्षेत्र शिर्डी येथे येणारे साईभक्‍तांना तिरुपती देवस्थानाच्‍या धर्तीवर साजुक तुपातील व खिसमीस, काजू, बदाम, विलायची आदिंचा समावेश करुन बुंदीच्‍या लाडूची प्रसाद स्‍वरुपात विक्री केली जाते. जगभरात, देश व राज्‍यात आलेल्‍या कोरोना व्‍हायरसच्‍या संकटामुळे प्रतिबंधात्‍मक उपाययोजना म्‍हणून शासनाच्‍या वतीने लॉकडाऊन करुन दिनांक १७ मार्च २०२० पासून श्री साईबाबांचे समाधी मंदिर साईभक्‍तांना दर्शनासाठी बंद करण्‍यात आलेले होते. त्‍यामुळे सशुल्‍क लाडू प्रसाद पाकीट विक्री पुर्णत: बंद करण्‍यात आले होते.

दिनांक १४ नोव्‍हेंबर २०२० रोजी राज्‍य शासनाच्‍या आदेशान्‍वये दिनांक १६ नोव्‍हेंबर पासून श्री साईबाबांचे समाधी मंदिर भाविकांच्‍या दर्शनासाठी काही अटी/शर्तींवर खुले करण्‍यात आलेले आहे. तसेच कोव्‍हीड-१९ चे संदर्भीत सर्व नियमांचे व मार्गदर्शक नियमांचे पालन करून लाडू प्रसाद उत्‍पादन पुन:श्‍च प्रायोगिक तत्‍वावर सुरू करण्‍यात आलेले असून दि.०६ मार्च २०२१ रोजी पासुन श्रीं च्‍या दर्शनासाठी येणा-या भक्‍तांना दर्शन झालेनंतर दर्शन रांगेत अंदाजे ५० ग्रॅम वजनाचा ०१ बुंदी लाडू प्रसाद रूपाने पाकिटातुन विनामुल्‍य वाटप करण्‍यात येत आहे.

त्‍यानुसार साईभक्‍तांकडून मागणी होत असल्‍याप्रमाणे दिनांक २० मार्च पासून लाडू प्रसाद विक्री सुरु करण्‍यात येणार आहे. ०३ लाडू असलेल्‍या पाकीटाकरीता ना नफा ना तोटा या तत्‍वावर रुपये २५/- प्रमाणे विक्री केली जाणार आहे. सदरचे लाडू विक्री काऊंटर हे गेट नंबर ०४ व हनुमान मंदिराशेजारील साई कॉम्‍प्‍लॅक्‍स येथे उपलब्‍ध असणार आहे. सदरचा लाडू रोज तयार करुन विक्रीसाठी ठेवण्‍यात आले असून ते भक्‍तांना त्‍या त्‍या दिवशी उपलब्‍ध असे पर्यंत भक्‍तांना विकत घेता येतील.  

सदरचा लाडू अत्‍यंत शास्‍त्रोक्‍त पध्‍दतीने करण्‍यात येत असून त्‍याचा वापर भक्‍तांनी प्रसाद म्‍हणुन त्‍वरीत सेवन करावा. त्‍याचा वापर २४ तासाचे आत करण्‍यात यावा. बुंदी लाडू प्रसाद हा सुधारीत पद्धतीने तयार करण्‍यात आलेला असुन भक्‍तांना त्‍याची प्रदीर्घ काळापासून प्रतिक्षा व मागणी देखील होती.

Recent News