Download App

News

News

समर्पण ध्यानयोग महाशिबीर २०१८

April 28th, 2018

समर्पण ध्यानयोग महाशिबीर २०१८ दिनांक २६ एप्रिल २०१८, दिवस-चौथा   शिर्डी -      शिर्डी येथे श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्य्वस्थेतर्फे तसेच योग प्रभा भारती सेवा संस्था ट्रस्टतर्फे आयोजित होत असलेल्या समर्पण ध्यानयोग... Read more

समर्पण ध्यानयोग महाशिविर – २०१८

April 26th, 2018

समर्पण ध्यानयोग महाशिविर – २०१८ दिनांक – २४.०४.२०१८, दिन- २ रा शिर्डी - श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) एवं योग प्रभा भारती (सेवा संस्था) ट्रस्ट, मुंबई द्वारा आयोजित समर्पण ध्यानयोग महाशिविर के दूसरे... Read more

समर्पण ध्‍यानयोग महाशिबीराचे उदघाटन केंद्रीय मंत्री श्री.श्रीपाद नाईक यांच्‍या हस्‍ते

April 19th, 2018

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने श्री साईबाबा समाधी शताब्‍दी महोत्‍सवाच्‍या निमित्‍ताने परमपुज्‍य सदगुरु श्री शिवकृपानंद स्‍वामीजींच्‍या सान्निध्‍यात दिनांक २३ एप्रिल ते ३० एप्रिल २०१८ रोजी शिर्डी येथे नविन साईप्रसादालयाजवळील... Read more

श्री साईबाबा समाधी मदिर शताब्‍दी मंडप येथे विवि‍ध कार्यक्रमांचे आयोजन

April 13th, 2018

शिरडी - श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने श्री साईबाबांच्‍या  समाधी शताब्‍दी महोत्‍सवाच्‍या निमित्‍ताने दिनांक १४ एप्रिल, २८ एप्रिल व १२ मे २०१८ रोजी सायं.७.०० ते रात्रौ ९.३० यावेळेत श्री साईबाबा... Read more

  श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या श्री साईबाबा रूग्‍णालयाकरीता नवीन अद्यावत कॅथलॅब मशिन खरेदी

April 13th, 2018

शिर्डी –           श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या श्री साईबाबा रूग्‍णालयाकरीता नवीन अद्यावत कॅथलॅब मशिन खरेदी करण्‍यात आले असून सध्‍याचे जुने मशिन काढुन त्‍याठिकाणी नवीन मशिन बसविण्‍यात... Read more

श्री साईबाबांच्‍या समाधी शताब्‍दी महोत्‍सवाच्‍या निमित्‍ताने विवि‍ध कार्यक्रमांचे आयोजन

April 12th, 2018

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने श्री साईबाबांच्‍या समाधी शताब्‍दी महोत्‍सवाच्‍या निमित्‍ताने दिनांक १४ एप्रिल, २८ एप्रिल व १२ मे २०१८ रोजी सायं.७.०० ते रात्रौ ९.३० यावेळेत श्री साईबाबा समाधी... Read more

श्री साईबाबा समाधी मदिर शताब्‍दी मंडप येथे श्री.अरुणजी महाराज, भामाठाण यांचे भागवत कथा प्रवचन

April 6th, 2018

शिरडी - श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने श्री साईबाबांच्‍या  समाधी शताब्‍दी महोत्‍सवाच्‍या निमित्‍ताने दिनांक ०८ एप्रिल ते दि.१५ एप्रिल २०१८ रोजी दुपारी २ ते ५ यावेळेत श्री साईबाबा समाधी मदिर... Read more

श्रीरामनवमी उत्सव देणगी बातमी

March 27th, 2018

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने दिनांक २४ मार्च २०१८ ते २६ मार्च २०१८ या कालावधीत आयोजित केलेल्‍या श्री रामनवमी उत्‍सवामध्‍ये रुपये ०४ कोटी ३३ लाख इतकी देणगी प्राप्‍त झाली... Read more

श्रीरामनवमी उत्‍सव, मंगलमय वातावरणात सुरुवात

March 24th, 2018

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने आयोजित केलेल्‍या श्रीरामनवमी उत्‍सवास आज मंगलमय वातावरणात सुरुवात झाली असून श्री साईबाबांच्‍या समाधीच्‍या दर्शनासाठी राज्‍यातून विविध ठिकाणाहुन सुमारे १७५ पालख्‍यां सोबत आलेल्‍या पदयात्री साईभक्‍तांच्‍या... Read more

समर्पण ध्‍यानयोग महाशिबीराचे आयोजन

March 23rd, 2018

शिर्डी - श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने परमपुज्‍य सदगुरु श्री शिवकृपानंद स्‍वामीजींच्‍या सान्निध्‍यात दिनांक २३ एप्रिल ते ३० एप्रिल २०१८ रोजी शिर्डी येथे नविन साईप्रसादालयाजवळील शेती महामंडळाच्‍या ग्राउंडवर सायंकाळी... Read more