Languages

  Download App

Press Media

Press Media

मा.ना. श्री. बाळासाहेब थोरात मंत्री, महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी आज श्री साईबाबा समाधीचे घेतले.

December 7th, 2019

मा.ना. श्री. बाळासाहेब थोरात मंत्री, महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी संस्‍थानचे वतीने त्‍यांचा सत्‍कार केला.

Recent Press & Media