Languages

   Download App

Live Sai Darshan - Video Popup

Live Sai Darshan - Video Popup

मा.श्री.छगन भुजबळ, मंत्री, अन्‍न व नागरी पुरवठा, महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी श्री साईबाबांच्यासमाधीचे दर्शन घेतले.

January 19th, 2020

फोटोची माहिती – फोटो नं. ०१A & B) मा.श्री.छगन भुजबळ, मंत्री, अन्‍न व नागरी पुरवठा, महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित... Read more

ना.आदिती सुनिल तटकरे, राज्‍य मंत्री, महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी श्री साईबाबांच्यासमाधीचे दर्शन घेतले.

January 17th, 2020

फोटोची माहिती – फोटो नं. ०१) ना.आदिती सुनिल तटकरे, राज्‍य मंत्री, उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, फलोत्पादन, क्रिडा व युवक कल्याण, महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी... Read more

मॉरिशसचे भु-परिवहन व लाईट रेल्‍वे मंत्री श्री.एलन गेणू यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

January 16th, 2020

शिर्डी - मॉरिशस मध्‍ये ५ ते ६ श्री साईबाबांचे छोटे मंदिरे असून गंगालेख येथे भव्‍य मंदिर उभारणार असल्‍याची माहिती मॉरिशसचे भु-परिवहन व लाईट रेल्‍वे मंत्री श्री.एलन गेणू यांनी दिली. श्री.गेणू हे श्री... Read more

डॉ.नीलम गो-हे, उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

January 16th, 2020

फोटोंची माहिती - फोटो ०१) डॉ.नीलम गो-हे, उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते. फोटो ०२) डॉ.नीलम गो-हे, उप सभापती,... Read more

भारतीय माजी क्रिकेटपटू श्री.सचिन तेंडुलकर यांनी सहपरीवार श्री साईबाबांच्यासमाधीचे दर्शन घेतले.

January 13th, 2020

फोटोंची माहिती - फोटो ०१) भारतीय माजी क्रिकेटपटू श्री.सचिन तेंडुलकर यांनी सहपरीवार श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते. फोटो ०२) भारतीय माजी क्रिकेटपटू श्री.... Read more

मा. ना. श्री. सचिन पायलट, उप मुख्‍यमंत्री, राजस्‍थान यांनी श्री साईबाबांच्‍या समाधीचे दर्शन घेतले.

January 12th, 2020

मा. ना. श्री. सचिन पायलट, उप मुख्‍यमंत्री, राजस्‍थान यांनी श्री साईबाबांच्‍या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते.

मा.ना.श्री. नाना पटोले अध्‍यक्ष, महाराष्‍ट्र्र विधानसभा यांनी सहपरिवार श्री साईबाबांच्‍या समाधीचे दर्शन घेतले.

January 12th, 2020

फोटो नं. १) मा.ना.श्री. नाना पटोले अध्‍यक्ष, महाराष्‍ट्र्र विधानसभा यांनी सहपरिवार श्री साईबाबांच्‍या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते. फोटो नं. २) मा.ना.श्री. नाना पटोले... Read more

भारतीय माजी क्रिकेटपटू श्री.दिलीप वेंगसरकर यांनी सहपत्‍नीक श्री साईबाबांच्यासमाधीचे दर्शन घेतले.

January 10th, 2020

फोटोंची माहिती - फोटो ०१ A व B) भारतीय माजी क्रिकेटपटू श्री.दिलीप वेंगसरकर यांनी सहपत्‍नीक श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते. फोटो ०२) भारतीय... Read more

सिने अभिनेत्री मनिषा कोइराला यांनी सहपरिवार श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

January 10th, 2020

फोटोंची माहिती - फोटो ०१) सिने अभिनेत्री मनिषा कोइराला यांनी सहपरिवार श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर व सौ.जयश्री मुगळीकर उपस्थित होते. फोटो ०२) सिने अभिनेत्री... Read more

मा.श्री.संजय राठोड, मंत्री, वने, आपत्तीव्यवस्थापन, मदत वपुनर्वसन, महाराष्ट्र राज्‍य यांनी सहपरिवार श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

January 6th, 2020

फोटोंची माहिती - ०१) मा.श्री.संजय राठोड, मंत्री, वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महाराष्ट्र राज्‍य यांनी सहपरिवार श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते. ०२)... Read more